Back
Position

R&D Professional Circular Economy – Impact assessment

Company
Company
VITO
Place
Mol, Belgium/Remote
Apply
Added: April 16, 2024

VITO is een Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling. Ons doel? De transitie versnellen naar een duurzame wereld.

Om onze impact te maximaliseren, richten we ons op de verdere versterking van ons ‘thought leadership’ op het vlak van duurzaamheid en innovatie, in lijn met globale, Europese en Vlaamse uitdagingen. Deze expertise en impact situeert zich in de volgende drie domeinen:

 • een economie gebaseerd op duurzaam gebruik van grondstoffen
 • oplossingen voor klimaatadaptatie en -mitigatie
 • een duurzame leefomgeving

Binnen de unit MatCh (Materials & Chemistry) wordt gezocht naar het inzetten van niet-fossiele, minerale en circulaire grondstoffen om de industrie te verduurzamen en nieuwe waardeketens mogelijk te maken.

Anderzijds worden bestaande industriële processen herbekeken in het licht van een meer energie en materiaal efficiënte procesvoering waarbij materiaal vormgeving, scheidingstechnologie (oa. sorbentia en membranen), chemie, elektrochemie en bioprocestechnologie worden toegepast om dit mogelijk te maken.

Binnen het team ADVANCE (Assessment & Development of Value networks) ontwikkelen we methodologieën, modellen en tools voor overheden en voor de industrie die hen helpen om de juiste beslissingen te nemen voor het ontsluiten van het potentieel van de circulaire economie.


Functieomschrijving

 • Je werkt als onderzoeker in onderzoeksopdrachten voor beleidsmakers en industrie en in gefinancierde onderzoeksprojecten (bijv. Horizon Europe).
 • Je projecten zijn gericht op de evaluatie van de duurzaamheid (milieu, economisch en sociaal) van producten, systemen en circulaire strategieën. Levenscyclusanalyse (LCA) is één van de methodes die je hiervoor zal toepassen.
 • Je werkt in teamverband aan onderzoeksprojecten die de onderliggende mechanismen van de circulaire economie in kaart brengen. Je zet de opgedane kennis om in kwantitatieve tools en methodes die de milieuimpact, de economische kosten en baten en de sociale impact in kaart brengen. Deze tools en methodes ondersteunen beleidsmakers en bedrijven bij het evalueren van bestaande strategieën en het inschatten van de impact van toekomstig beleid.
 • Je kijkt met een kritische blik naar bestaande methodes en tools en je bent op de hoogte van wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. Op basis hiervan formuleer je voorstellen tot verbetering van bestaande of ontwikkeling van nieuwe methodes om de impact van circulaire economie in kaart te brengen. Je zorgt voor innovatie in ons vakgebied op het gebied van de doorontwikkeling van LCA- en circulariteitsmethodieken, scenarioanalyse, digitalisering en dataverwerking.
 • Je bouwt je netwerk met internationale dimensie verder uit met het oog op het aanboren van nieuwe opportuniteiten voor VITO in het speelveld van de circulaire economie. Je draagt ook bij tot het opstellen van offertes voor overheden en industriële klanten.
 • Je vertaalt de resultaten in bruikbare adviezen voor overheden en industriële klanten. Je presenteert en publiceert de projectresultaten op (inter)nationale fora en zorgt ook voor kennisopbouw rond dit thema bij je teamleden.


Functievereisten

 • Je beschikt over een Master- of PhD diploma in een relevant vakgebied. Kennis op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie is een vereiste. Een doctoraatstitel is een pluspunt.
 • Je hebt interesse in en kennis van het meten van de milieu- en economische impact van technologieën en beleidsopties (life cycle assessment, life cycle costing…). Bovendien ben je in staat om hier ook op een kritische manier over na te denken om zo betere meetmethodes en indicatoren te ontwikkelen.
 • Je hebt minstens 2 jaar relevante ervaring in het uitvoeren van LCA studies (bij voorkeur toegepast op circulaire diensten of producten). Je hebt ervaring met geavanceerde LCA softwareprogramma's (bijv. SimaPro, GaBi, OpenLCA) en met dataverwerking. Kennis van Python en Brightway is een sterk pluspunt.
 • Ervaring in één van de volgende sectoren is een pluspunt: textiel, elektronica, ruimtevaart, kunststoffen.
 • Je hebt een klantgerichte houding en oog voor opportuniteiten. Enthousiasme en ondernemerschap zijn eigenschappen die jou typeren.
 • Verder ben je een creatieve, flexibele denker en doener, vanuit een wetenschappelijk kritische instelling.
 • Je bent communicatief sterk en in staat om je helder uit te drukken in het Nederlands en het Engels en dit zowel mondeling als schriftelijk.

Enkele voorbeelden van projecten

 • In het project ‘Circular Bonding’ onderzochten we de mogelijke milieu- en economische voordelen van ontbindbare lijmen voor een circulaire maakindustrie.
 • In het SCIRT project (gecoördineerd door VITO) evalueerden we de milieu- en sociale impacts van de zes demonstratoren in het project. Deze demonstratoren valideren textielwaardeketens, gebaseerd op gerecycleerde vezels. In dit project ontwikkelen we ook een True Cost Tool waarmee de werkelijke kosten (economisch, maar ook sociaal en qua milieu) van textiel in kaart gebracht worden.
 • Voor FEDIOL (sectororganisatie van de plantaardige olie- en eiwitmeelindustrie in de EU) deden we een PEF-studie (Product Environmental Footprint) om de milieuimpacten van plantaardige oliën in kaart te brengen.
 • In projecten voor het Europese Ruimtevaart agentschap (ESA) onderzoeken we de milieu-impact van ruimtevaartmissies, identificeren we de hotspots en formuleren we ecodesign maatregelen om de impact te reduceren. Dit doen we zowel voor specifieke missies als meer in detail gefocust op specifieke onderdelen (bv. elektronica).


Wat kunnen wij je bieden?

 • De mogelijkheid om deel uit te maken van een organisatie met een internationale reputatie, die bekend staat om haar geavanceerde technologische onderzoek en wetenschappelijk advies.
 • Een competitief salaris aangevuld met verschillende extralegale voordelen waaronder vergoedingen, verzekeringen en een moduleerbaar pakket vakantiedagen.
 • Innovatie is onze belangrijkste troef, daarom is het vanzelfsprekend dat we onze medewerkers de kans geven om zowel on the job als via opleidingen te leren & zichzelf verder te ontwikkelen.
 • We werken binnen VITO activiteiten gebaseerd. Je activiteiten bepalen je werklocatie, waarbij je home-office ook deel uitmaakt van een mogelijke werklocatie (bv. 1 à 2 dagen per week gezien aard functie). Werklocatie in geval van fysieke aanwezigheid is voornamelijk Mol. Gevraagde aanwezigheid in onze andere kantoren is uitzonderlijk.
Apply
Search